Smithton Truckstop
Smithton Truckstop
  • 138 Motor Drome Rd
  • Smithton, PA 15479