Amos Hotel

Address
  • 636 State Route 981
  • Smithton, PA 15479
Phone
  • (724) 872-5979
Amos Hotel
Amos Hotel
  • 636 State Route 981
  • Smithton, PA 15479